ประชุมแผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ 2564

11 มกราคม 2564 นายสุรวิทย์ ทับเหล็ก ผอ.สพป.เพชรบุรี เขต 2 มอบหมายให้ นายมานิตย์ สีสง่า รอง ผอ.สพป.เพชรบุรี เขต 2 เป็นประธานประชุมการพิจารณาโครงการ งบพัฒนาคุณภาพการศึกษา แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 1/2564 ณ ห้องประชุมบุญล้อม สุขโข สพป.เพชรบุรี เขต 2 บันทึกภาพ/ข่าว เพ็ญศรี ฉิมโหมด