ตรวจเยี่ยมโรงเรียนในสังกัดฯ

11 มกราคม 2564 นายสุรวิทย์ ทับเหล็ก ผอ.สพป.เพชรบุรี เขต 2 พร้อมด้วย นายมานิตย์ สีสง่า, นายอดิศร โยธะชัย และนายสิทธิชัย สารมาศ รอง ผอ.สพป.เพชรบุรี เขต 2 ตรวจเยี่ยม และมอบนโยบายการปฏิบัติงานในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVED – 19) เพื่อเป็นขวัญกำลังใจให้คณะครู โรงเรียนวัดเขากระจิว, โรงเรียนบ้านในดง และ โรงเรียนสหกรณ์บำรุงวิทย์ โดยมี ผอ.โรงเรียนเรียนและคณะครู ให้การต้อนรับบันทึกภาพ ทีมงานประชาสัมพันธ์