โรงเรียนคุณภาพของชุมชน และโรงเรียนมัธยมดีสี่มุมเมือง

12 มกราคม 2564 นายสุรวิทย์ ทับเหล็ก ผอ.สพป.เพชรบุรี เขต 2 พร้อมด้วย นายมานิตย์ สีสง่า รอง ผอ.สพป.เพชรบุรี เขต 2 และนางณัฎฐิยา แก้วถาวร ผอ.กลุ่มนโยบายและแผน ร่วมประชุมผ่านระบบทางไกล การบริหารจัดการโรงเรียนคุณภาพและโรงเรียนมัธยมดีสี่มุมเมือง ( Video Conference) เพื่อรับทราบนโยบายการบริหารจัดการโรงเรียนคุณภาพของชุมชน เพื่อลดความเหลื่อมล้ำและเพิ่มโอกาสทางการศึกษา โดยใช้แผนบูรณาการ ด้านการศึกษา สามารถบริหารในทุกด้านของการศึกษาให้มีประสิทธิภาพ ณ ห้อ​งประชุมเพชรพิพัฒน์ สพป.เพชรบุรี เขต 1