ตรวจเยี่ยมโรงเรียนในอำเภอแก่งกระจาน 14 มกราคม 2564

15 มกราคม 2564 นายสิทธิชัย สารมาศ รองผอ.สพป.เพชรบุรี เขต 2 พร้อมด้วย น.ส.อรพินท์ น้อยคำ ศน.สพป.เพชรบุรี เขต 2 และ นายสิโรตม์ อินทร์เนตร เจ้าหน้าที่กลุ่ม DL -​ ICT ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโรงเรียนบ้านหนองมะกอก, โรงเรียนบ้านมะขามโพรง และโรงเรียนบ้านห้วยกวางจริง เพื่อติดตาม กำกับ และดูแลการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID -​19)​ โดยมีผู้บริหารโรงเรียนและคณะครู ให้การต้อนรับ พร้อมกันนี้ได้ ออกเยี่ยมบ้านนักเรียนและมอบเครื่องอุปโภคและบริโภคให้นักเรียนที่ขาดแคลน เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจ