ตรวจเยียมโรงเรียนใน อ.แก่งกระจาน

18 มกราคม 2564 นายสิทธิชัย สารมาศ รอง ผอ.สพป.เพชรบุรี เขต 2 พร้อมด้วยน.ส.อรพินท์ น้อยคำ ศน. สพป.เพชรบุรี เขต 2 และ นายสิโรตม์ อินทร์เนตร เจ้าหน้าที่
กลุ่ม DL – ICT ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโรงเรียนบ้านหนองหงษ์, โรงเรียนบ้านสองพี่น้อง และโรงเรียนบ้านห้วยปลาดุก เพื่อติดตาม กำกับ และดูแลการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่บาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID – 19) โดยมีผู้บริหารโรงเรียนและคณะครู ให้การต้อนรับ พร้อมกันนี้ได้ออกเยี่ยมบ้านเด็กนักเรียน และมอบเครืองอุปโภค และบริโภคให้นักเรียนที่ขาดแคลน เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจ บันทึกภาพ ทีมงานประชาสัมพันธ์