ตรวจเยี่ยม ร.ร.บ้านดอนมะกอก, วัดช้างแทงกระจาด และ บ้านพุหวาย

19 มกราคม 2564 นายมานิตย์ สีสง่า รอง ผอ.สพป.เพชรบุรี เขต 2 ออกตรวจเยี่ยมโรงเรียนบ้านดอนมะกอก, โรงเรียนวัดช้างแทงกระจาด และโรงเรียนบ้านพุหวาย เพื่อติดตาม ตรวจสอบ และดูแลการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID 19) โดยมีผู้บริหารโรงเรียนและคณะครู ให้การต้อนรับ
บันทึกภาพ ทีมงานประชาสัมพันธ์