ตรวจเยี่ยม ร.ร. สังกัด อ.ท่ายาง

เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2564 นายอดิศร โยธะชัย รอง ผอ.สพป.เพชรบุรี เขต 2 พร้อมด้วย นางอังคณา เลิศล้ำ ศน.สพป.เพชรบุรี เขต 2 และ นายภมร สุขมาก เจ้าหน้าที่กลุ่ม DL – ICT ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโรงเรียนบ้านหนองชุมแสง, โรงเรียนบ้านทุ่งโป่ง, โรงเรียนบ้านท่าไม้รวก และโรงเรียนบ้านโพรงเข้ เพื่อติดตาม และดูแล การจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID – 19) โดยมีผู้บริหารโรงเรียน และคณะครู ให้การต้อนรับ พร้อมกันนี้ได้ออกเยี่ยมบ้านนักเรียนที่ขาดแคลน และมอบเครื่องอุปโภค บริโภค เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้นักเรียน บันทึกภาพ ทีมงานประชาสัมพันธ์