ตรวจเยี่ยม ร.ร. ในศูนย์ อ.ท่ายาง

19 มกราคม 2564 นายอดิศร โยธะชัย รอง ผอ.สพป.เพชรบุรี เขต 2 พร้อมด้วย นางอังคณา เลิศล้ำ ศน.สพป.เพชรบุรี เขต 2 และ นายภมร สุขมาก เจ้าหน้าที่กลุ่ม DL – ICT ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโรงเรียนในศูนย์อำเภอท่ายาง เพื่อติดตาม และดูแล การจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID – 19) โดยมีผู้บริหารโรงเรียน และคณะครู ให้การต้อนรับ พร้อมกันนี้ได้ออกเยี่ยมบ้านนักเรียนที่ขาดแคลน และมอบเครื่องอุปโภค บริโภค เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้นักเรียนที่
บันทึภาพ ทีมงานประชาสัมพันธ์