โรงเรียนแห่งความสุข

20 มกราคม 2564 เวลา 13.00 น. นายสุรวิทย์ ทับเหล็ก ผอ.สพป.เพชรบุรี เขต 2 เป็นประธานประชุมคณะทำงาน กำหนดมาตรฐาน และตัวชี้วัด ” โรงเรียน แห่งความสุข” เพื่อแบ่งกลุ่มผู้รับผิดชอบแนวทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษา โดยมี รอง ผอ.สพปเพชรบุรี เขต 2, ผอ. โรงเรียน และ ศน.สพป.เพชรบุรี เขต 2 เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมเกษม กลั่นยิ่ง