นิเทศ ติดตาม การจัดการเรียนการสอน

21 มกราคม 2564 นายอดิศร โยธะชัย รอง ผอ.สพป.เพชรบุรี เขต 2 พร้อมด้วย นางอังคณา เลิศล้ำ ศน.สพป.เพชรบุรี เขต 2 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม ติดตามความพร้อมการจัดการเรียนการสอน ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ( COVID -​19) และเยี่ยมบ้านเด็กนักเรียนโรงเรียนบ้านในดง เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจ ให้นักเรียนที่ขาดแคลน โดยมี นางธนวรรณ อภัยพงศ์ ผอ.โรงเรียนบ้านในดง ให้การต้อนรับ ต่อจากนั้น ได้ร่วมประชุมกับผู้บริหารในศูนย์รวมใจสี่ตำบล เพื่อรายงานผล และอุปสรรคการเรียนการสอนแบบใบงาน ณ ห้องประชุมโรงเรียนบ้านในดง อ.ท่ายาง จ.เพชรบุรี บันทึกภาพ ทีมงานประชาสัมพันธ์