ตรวจเยี่ยมโรงเรียน เปิดเรียนวันแรก

1 กุมภพาพันธ์ 2564 นายสุรวิทย์ ทับเหล็ก ผอ.สพป.เพชรบุรี เขต 2 พร้อมด้วย นายมานิตย์ สีสง่า, นายอดิศร โยธะชัย, นายสิทธิชัย สารมาศ รอง ผอ.สพป.เพชรบุรี เขต 2 และ นางณัฏฐิยา แก้วถาวร ผอ.กลุ่มนโยบายและแผน ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม ติดตามผลการปฏิบัติการเรียนการสอนของโรงเรียนวัดม่วงงาม, โรงเรียนวัดถ้ำรงค์ และโรงเรียนวัดห้วยเสือ เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้คณะครู และนักเรียน โดยมีผู้บริหารโรงเรียน ให้การต้อนรับ บันทึกภาพ ทีมงานประชาสัมพันธ์