พุธเช้าข่าว สพฐ. ครั้งที่ 5/2564

3 กุมภาพันธ์ 2564 นายสุรวิทย์ ทับเหล็ก ผอ.สพป.เพชรบุรี เขต 2 พร้อมด้วย นายมานิตย์ สีสง่า, นายอดิศร โยธะชัย รอง ผอ.สพป.เพชรบุรี เขต 2 และ ทีมบริหารฯ ร่วมรับชมรายการ “พุธเช้าข่าว สพฐ.” ครั้งที่ 5/2564 เพื่อรับทราบนโยบาย และแนวทางการขับเคลื่อนนโยบายด้านการศึกษา ต่อด้วยประชุมทีมบริหาร เพื่อแจ้งข้อราชการ หารือ และติดตามผลการปฏิบัติงานให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ ณ ห้องประชุมเกษม กลั่นยิ่ง สพป.เพชรบุรี เขต 2 บันทึกภาพ/ข่าว เพ็ญศรี ฉิมโหมด