สพป.เพชรบุรี เขต 2 ร่วมรายการปฏิรูปการศึกษา

10 กุมภาพันธ์ 2564 นายอดิศร โยธะชัย รอง ผอ.สพป.เพชรบุรี เขต 2 ร่วมรายการปฏิรูปการศึกษา ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย คลื่น FM 95.75 MHz เพื่อประชาสัมพันธ์โครงการโรงเรียนแห่งความสุข (Happy School) ซึ่งเป็นโครงการที่ สพป.เพชรบุรี เขต 2 ร่วมกับโรงเรียน จัดทำเพื่อครูและนักเรียน ได้เรียนอย่างมีความสุข โดยมี นายทินกร กล่ำทอง เป็นผู้ดำเนินรายการ ณ สวท.เพชรบุรี อ.เมือง จ.เพชรบุรี