เคารพธงชาติ

15 กุมภาพันธ์ 2564 นายสุรวิทย์ ทับเหล็ก ผอ.สพป.เพชรบุรี เขต 2 พร้อมด้วยข้าราชการและลูกจ้าง ในสังกัดฯ ร่วมกิจกรรมเคารพธงชาติ สวดมนต์ไหว้พระ และกล่าวคำปฏิญญาเขตพื้นที่เขตสุจริต ซึ่งปฏิบัติเป็นประจำทุกวันจันทร์ เพื่อเป็นการแสดงออกถึงความรักชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ ณ ลานเอนกประสงค์ สพป.เพชรบุรี เขต 2 บนทึกภาพ