พุธเช้าข่าว สพฐ. ครั้งที่ 7/2564

17 กุมภาพันธ์ 2564 นายมานิตย์ สีสง่า, นายอดิศร โยธะชัย, นายสิทธิชัย สารมาศ รอง ผอ.สพป.เพชรบุรี เขต 2 ด้วยทีมบริหารฯ ร่วมรับชมรายการพุธเช้าข่าว สพฐ. ครั้งที่ 7/2564 ผ่านระบบ VDO Conference เพื่อรับทราบนโยบาย และข้อราชการของกระทรวงศึกษาธิการ ต่อด้วยประชุมทีมบริหาร เพื่อการขับเคลื่อนการบริหารจัดการ และรายงานผลการปฏิบัติงาน ณ ห้องประชุมเกษม กลั่นยิ่ง สพป.เพชรบุรี เขต 2 บันทึกภาพ/ข่าว เพ็ญศรี ฉิมโหมด