สพป.เพชรบุรี เขต 2 รับคณะ ศธจ.เพชรบุรี

15 กุมภาพันธ์ 2564 นายสุรวิทย์ ทับเหล็ก ผอ.สพป.เพชรบุรี เขต 2 พร้อมด้วย นายมานิตย์ สีสง่า, นายอดิศร โยธะชัย, นายสิทธิชัย สารมาศ รอง ผอ.สพป.เพชรบุรี เขต 2 และข้าราชการในสังกัดฯ ให้การต้อนรับ นายสมสรรค์ ลือกำลัง ศึกษาธิการจังหวัดเพชรบุรี และคณะ เนื่องในโอกาสที่มาส่ง น.ส.ชุติมา กอวชิรกอพันธ์ุ ศึกษานิเทศก์ ย้ายมาดำรงตำแหน่งที่ สพป.เพชรบุรี เขต 2 ณ ห้องประชุมเกษม กลั่นยิ่ง สพป.เพชรบุรี เขต 2 บันทึกภาพ ประกายพฤกษ์ ทรงฤทธิ์