สพป.เพรบุรี เขต 2 เคารพธงชาติ

22 กุมภาพันธ์ 2564 นายมานิตย์ สีสง่า, นายอดิศร โยธะชัย และ นายสิทธิชัย สารมาศ รอง ผอ. สพป.เพชรบุรี เขต 2 พร้อมด้วยข้าราชการในสังกัดฯ ร่วมกิจกรรมเคารพธงชาติ สวดมนต์ไหว้พระ และกล่าวคำปฏิญญาเขตพื้นที่สุจริต เพื่อต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ ณ ลานอเนกประสงค์ สพป.เพชรบุรี เขต 2 บันทึกภาพ ประกายพฤกษ์ ทรงฤทธิ์