ประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ ผอ.เขต

24 กุมภาพันธ์ 2564 นายสุรวิทย์ ทับเหล็ก ผอ.สพป.เพชรบุรี เขต 2 พร้อมด้วย นายมานิตย์ สีสง่า, นายอดิศร โยธะชัย, นายสิทธิชัย สารมาศ รอง ผอ.สพป.เพชรบุรี เขต 2 และบุคลากร ในสังกัดฯ ร่วมกันต้อนรับคณะกรรมการที่ปรึกษา/พี่เลี้ยง (Coaching Team) ในการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่เพื่อพัฒนาการศึกษา ตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในระยะเวลา 1 ปี โดยมีนายธีระวัฒน์ วรรณนุช ผอ.สพป.ตรัง เขต 1 เป็นประธานกรรมการ, นายจักรพงษ์ ทองเพ็ชร อดีต ผอ.สพป.เพชรบุรี เขต 1เป็นกรรมการ, นายอุทัย กาญจนะ ผอ.สพป.ยะลา เขต 3 เป็นกรรมการและเลขานุการ และ นางบุญชาติ เนียมชู ผอ.กลุ่มบริหารงานบุคคล สพป.ตรัง เขต 1 เป็นผู้ช่วยเลขานุการ ณ ห้องประชุมเกษม กลั่่นยิ่ง สพป.เพชรบุรี เขต 2 บันทึกภาพ/ข่าว เพ็ญศรี ฉิมโหมด