เตรียมรับการประเมิน รอง ผอ.สพป.

24 กุมภาพันธ์ 2564 นายสุรวิทย์ ทับเหล็ก ผอ.สพป.เพชรบุรี เขต 2 พร้อมด้วย นายมานิตย์ สีสง่า, นายอดิศร โยธะชัย และ นายสิทธิชัย สารมาศ รอง ผอ.สพป.เพชรบุรี เขต 2 ร่วมประชุมสัมมนาเตรียมรับการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ตำแหน่งรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา เขตตรวจราชการที่ 4 ระหว่างวันที่ 24 – 25 กุมภาพันธ์ 2564 ณ โรงแรมเมธาวลัย อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี บันทึกภาพ ทีมงานประชาสัมพันธ์