เตรียมรับเศรษฐีใหม่

25 กุมภาพันธ์ 2564 นายสุรวิทย์ ทับเหล็ก ผอ.สพป.เพชรบุรี เขต 2 มอบของขวัญวันเกิดให้กับบุคลากรในสังกัด ที่เกิดเดือนมกราคม – กุมภาพันธ์ 2564 จำนวน 8 คน เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจ ณ จุด Check In สพป.เพชรบุรี เขต 2