มาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการ

11 มีนาคม 2564 นายมานิตย์ สีสง่า, นายอดิศร โยธะชัย รอง ผอ.สพป.เพชรบุรี เขต 2, พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุมทางไกลชี้แจงการประเมินตัวชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ณ ห้องประชุมเกษม กลั่นยิ่ง สพป.เพชรบุรี เขต 2 บันทึกภาพ/ข่าว เพ็ญศรี ฉิมโหมด