ตรวจเยี่ยมโรงเรียนบ้านหุบกะพง

11 มีนาคม 2564 นายสุรวิทย์ ทับเหล็ก ผอ.สพป.เพชรบุรี เขต 2 พร้อมด้วย นายอดิศร โยธะชัย รอง ผอ.สพป.เพชรบุรี เขต 2 และนางสุภัตรา ชะเอม ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโรงเรียนบ้านหุบกะพง เพื่อติดตามการจัดการเรียนการสอน และให้กำลังใจแก่คณะครู และนักเรียน บันทึกภาพ ทีมงานประชาสัมพันธ์