ทำลายหนังสือ

12 มีนาคม 2564 นายอดิศร โยธะชัย รอง ผอ.สพป.เพชรบุรี เขต 2 เป็๋นประธานประชุมพิจารณาบัญชีขอทำลายหนังสือ ประจำปี 2563 เพื่อนำส่งหอจดหมายเหตุแห่งชาติ จังหวัดสุพรรณบุรี พิจารณาทำลายหนังสือ ณ ห้องประชุมบุญล้อม สุขโข สพป.เพชรบุรี เขต 2 บันทึกภาพ/ข่าว เพ็ญศรี ฉิมโหมด