ตรวจเยี่ยมโรงเรียนบ้านวังนางนวล และโรงเรียนบ้านหนองหงษ์

15 มีนาคม 2564 นายสุรวิทย์ ทับเหล็ก ผอ.สพป.เพชรบุรี เขต 2 พร้อมด้วย นายมานิตย์ สีสง่า, นายอดิศร โยธะชัย, นายสิทธิชัย สารมาศ รอง ผอ.สพป.เพชรบุรี เขต 2 และ นางณัฎฐิยา แก้วถาวร ผอ.กลุ่มนโยบายและแผน ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโรงเรียนบ้านวังนางนวล และโรงเรียนบ้านหนองหงษ์ เพื่อติดตาม ตรวจสอบผลการเรียนการสอน และสภาพแวดล้อมของโรงเรียน เพื่อสร้างขวัญกำลังใจให้คณะครู และนักเรียน โดยมี ผู้บริหารโรงเรียนให้การต้อนรับ บันทึกภาพ ทีมงานประชาสัมพันธ์