ตรวจเยี่ยมโรงเรียนบ้านหนองเกตุ และวัดหนองบัว

16 มีนาคม 2564 นายสุรวิทย์ ทับเหล็ก ผอ.สพป.เพชรบุรี เขต 2 พร้อมด้วย นายมานิตย์ สีสง่า, นายอดิศร โยธะชัย ,นายสิทธิชัย สารมาศ รอง ผอ.สพป.เพชรบุรี เขต 2 และ นางสุพัตรา ชะเอม ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโรงเรียนบ้านหนองเกตุ และวัดหนองบัว เพื่อติดตามผลการเรียนการสอน และให้คำแนะนำที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานในหน้าที่ โดยมีผู้บริหารโรงเรียน และคุณครู ให้การต้อนรับ บันทึกภาพ ทีมงานประชาสัมพันธ์