ปฐมนิเทศครูบรรจุใหม่

25 มีนาคม 2564 นายสุรวิทย์ ทับเหล็ก ผอ.สพป.เพชรบุรี เขต 2 ปฐมนิเทศและให้โอวาทแก่ข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย ที่มารายงานตัวเพื่อเข้ารับการแต่งตั้งดำรงตำแหน่งในโรงเรียนสังกัด สพป.เพชรบุรี เขต 2 จำนวน 7 ราย ณ ห้องประชุมบุญล้อม สุขโข สพป.เพชรบุรี เขต 2 บันทึกภาพ/ข่าว เพ็ญศรี ฉิมโหมด