เยี่ยมบ้านนักเรียน

30 มีนาคม 2564 นายสุรวิทย์ ทับเหล็ก ผอ.สพป.เพชรบุรี เขต 2 พร้อมด้วย นายสิทธิชัย สารมาศ รอง ผอ.สพป.เพชรบุรี เขต2 และ เจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านนักเรียน โรงเรียนบ้านท่ายาง และ โรงเรียนบ้านท่าโล้ ซึ่งเป็นครัวเรือนเป้าหมายที่ต้องได้รับความช่วยเหลืออย่างเร่งด่วน ตามนโยบายการแก้ปัญหาความยากจนและลดความเหลื่อมล้ำในระดับพื้นที่ผ่านการบูรณาการความร่วมมือจากภาคีการพัฒนาต่าง ๆ บันทึกภาพ ทีมงานประชาสัมพันธ์