พุธเช้าข่าว สพฐ. ครั้งที่ 13/2564

31 มีนาคม 2564 นายสุรวิทย์ ทับเหล็ก ผอ.สพป.เพชรบุรี เขต 2 พร้อมด้วย นายมานิตย์ สีสง่า, นายอดิศร โยธะชัย, นายสิทธิชัย สารมาศ รอง ผอ.สพป.เพชรบุรี เขต 2 และทีมบริหารฯ ร่วมชมรายการ พุธเช้าข่าว สพฐ. ครั้งที่ 13/2564 ผ่านระบบ Video Conference เพื่อรับทราบผลการดำเนินงานการจัดการศึกษา ต่อด้วยการประชุมทีมบริหาร สพป.เพชรบุรี เขต 2 ครั้งที่ 7/2564 เพื่อแจ้งข้อราชการ หารือ และแนวทางการปฏิบัติงาน ณ ห้องประชุมเกษม กลั่นยิ่ง สพป.เพชรบุรี เขต 2 บันทึกภาพ/ข่าว เพ็ญศรี ฉิมโหมด