เยี่ยมบ้านนักเรียนโรงเรียน อ.ฮ.ลิงค์ และโรงเรียนบ้านพุเข็ม

2 เมษายน 2564 นายสุรวิทย์ ทับเหล็ก ผอ.สพป.เพชรบุรี เขต 2 พร้อมด้วยนายมานิตย์ สีสง่า, นายอดิศร โยธะชัย, นายสิทธิชัย สารมาศ รอง ผอ.สพป.เพชรบุรี เขต 2, นายธีระชัย พวงน้อย ประธานศูนย์เครือข่ายสองพี่น้องฯ และทีมบริหาร สพป.เพชรบุรี เขต 2 ร่วมกิจกรรมเยี่ยมบ้านนักเรียน โรงเรียน อ.ฮ.ลิงค์ และโรงเรียนบ้านพุเข็ม พร้อมกันนี้ได้มอบเครื่องอุปโภคบริโภคให้นักเรียน จำนวน 3 ครอบครัว เพื่อสร้างขวัญกำลังใจ และความสัมพันธ์อันดีระหว่างบ้าน โรงเรียนและสำนักงานฯ บันทึกภาพ/ข่าว เพ็ญศรี ฉิมโหมด