อารยเกษตร สืบสาน รักษา ต่อยอด ตามแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียง

8 เมษายน 2564 นายสุรวิทย์ ทับเหล็ก ผอ.สพป.เพชรบุรี เขต 2 พร้อมด้วย นายมานิตย์ สีสง่า รอง ผอ.สพป.เพชรบุรี เขต 2, นางสุภัตรา ชะเอม ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา และ นางอังคณา เลิศล้ำ ผอ.กลุ่มนิเทศติดตาม และประเมินผลฯ ร่วมประชุมปฏิบัติการ โครงการ อารยเกษตร สืบสาน รักษา ต่อยอด ตามแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียง ด้วย “โคก หนอง นา แห่งน้ำใจและความหวัง” ระหว่างวันที่ 7 – 8 เมษายน 2564 ณ โรงแรมเอเชีย แอร์พอร์ท จ.ปทุมธานี บันทึกภาพ ทีมงานประชาสัมพันธ์