ต้อนรับศึกษานิเทศก์ คนใหม่

8 เมษายน 2564 นายสุรวิทย์ ทับเหล็ก ผอ.สพป.เพชรบุรี เขต 2 มอบหมายให้ นายอดิศร โยธะชัย รอง ผอ.สพป.เพชรบุรี เขต 2 และทีมบริหารฯ ต้อนรับ นายสัญญา กุลสุวรรณ์ รอง ผอ.เพชรบุรี เขต 1 และคณะ เนื่องในโอกาสที่มาส่ง นายวรโชติ ศรีปรีชาพัฒนะ ศึกษานิเทศก์ ซึ่งย้ายมาดำรงตำแหน่งที่กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล สพป.เพชรบุรี เขต 2 ณ ห้องประชุมเกษม กลั่นยิ่ง บันทึกภาพ สิโรตม์ อินทร์เนตร ข่าว เพ็ญศรี ฉิมโหมด