สพป.เพชรบุรี เขต 2 ประชุม ITA

4 มิถุนายน 2564 ดร.มานิตย์ สีสง่า รอง ผอ.สพป.เพชรบุรี เขต 2 เป็นประธานประชุมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาออนไลน์ (Integrity and Transparency Assessment Online : ITA Online) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 1/2564 โดยมี ผอ.กลุ่มฯ และผู้รับผิดชอบโครงการฯ เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมเกษม กลั่นยิ่ง สพป.เพชรบุรี เขต 2 บันทึกภาพ/ข่าว เพ็ญศรี ฉิมโหมด