เกลี่ยอัตรากำลัง

20 กรกฎาคม 2564 นายอดิศร โยธะชัย รอง ผอ.สพป.เพชรบุรี เขต 2 เป็นประธานเปิดการประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการอัตรากำลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่ 1/2564 โดยมีประธานศูนย์เครือข่าย และผู้เกี่ยวข้อง จำนวน 8 คน เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมบุญล้อม สุขโข สพป.เพชรบุรี เขต 2 บันทึกภาพ/ข่าว เพ็ฺญศรี ฉิมโหมด