ประชุม ผอ.เขตพื้นการศึกษาทั่วประเทศ ครั้งที่ 3/2564

30 กรกฎาคม 2564 นายสุรวิทย์ ท้บเหล็ก ผอ.สพป.เพชรบุรี เขต 2 , ดร.มานิตย์ สีสง่า, นายอดิศร โยธะชัย, นายสิทธิชัย สารมาศ รอง ผอ.สพป.เพชรบุรี เขต 2 พร้อมด้วย ผอ.กลุ่ม ทุกกลุ่ม และศึกษานิเทศก์ เข้าร่วมประชุมผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศ ครั้งที่ 3/2564 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยมี นายอัมพร พินะสา เลขาธิการ กพฐ. เป็นประธานการประชุม และมอบนโยบายแนวทางการบริหารจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 ณ ห้องประชุมเกษม กลั่นยิ่ง สพป.เพชรบุรี เขต 2 บันทึกภาพ/ข่าว เพ็ญศรี ฉิมโหมด1 โพสต์ · 39 รายการ · ผู้มีส่วนร่วม 1 คน · แชร์กับ สาธารณะ