ประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ ผอ.สพป.

16 สิงหาคม 2564 นายสุรวิทย์ ทับเหล็ก ผอ.สพป.เพชรบุรี เขต 2 รับการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่เพื่อพัฒนาการศึกษา ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สังกัด สพฐ. ในระยะเวลา 1 ปี ในเขตตรวจราชการที่ 4 โดยมีนายธีระวัฒน์ วรรณสุข ผอ.สพป.ตรัง เขต 1 ,นายอุทัย กาญจนะ ผอ.สพป.ตรัง เขต 2 และนายจักรพงษ์ ทองเพ็ชร์ อดีตผอ.สพป.เพชรบุรี เขต 1 เป็นคณะกรรมการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา เพื่อให้คำปรึกษา แนะนำ ผ่านระบบทางไกล (ออนไลน์) ผ่านโปรแกรม ZOOM Colud Meetings ณ ห้องประชุมเกษม กลั่นยิ่ง สพป.เพชรบุรี เขต 2 บันทึกภาพ/ข่าว เพ็ญศรี ฉิมโหมด