รับรางวัลการแข่งขันทักษะภาษาไทย

เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2564 นายสุรวิทย์ ทับเหล็ก ผอ.สพป.เพชรบุรี เขต 2 ได้มอบรางวัลชนะเลิศอันดับ 1 การแข่งทักษะภาษาไทย เนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ ปี 2564 ณ ห้องนิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ สพป.เพชรบุรี เขต 2 บันทึกภาพ ทีมงานประชาสัมพันธ์