สพป.เพชรบุรี เขต 2 ประเมินโรงเรียนแห่งความสุข

7 กันยายน 2564 นายสุรวิทย์ ทับเหล็ก ผอ.สพป.เพชรบุรี เขต 2 เป็นประธานเปิดการประชุมชี้แจงคณะกรรมการการประเมินโรงเรียนแห่งความสุข พร้อมบรรยายพิเศษ โดยมี ดร.มานิตย์ สีสง่า รอง ผอ.สพป.เพชรบุรี เขต 2,ประธานศูนย์เครือข่าย, ตัวแทน ผอ.โรงเรียน และตัวแทนคณะ ก.ต.ป.น. เข้าร่วมประชุมฯ ระหว่างวันที่ 7 – 9 กันยายน 2564 ณ ห้องประขุมเกษม กลั่นยิ่ง สพป.เพชรบุรี เขต 2 บันทึกภาพ ประกายพฤษ ทรงฤทธิ์