มอบเกียรติบัตร บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย

7 กันยายน 2564 นายสุรวิทย์ ทับเหล็ก ผอ. สพป.เพชรบุรี เขต 2 ได้มอบเกียรติบัตรให้แก่คณะครูโรงเรียนบ้านหนองยาว (ราษฎร์สามัคคีรังสรรค์) เนื่องในโอกาสที่ผ่านการประเมินรับตราพระราชทาน “บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย” ประจำปีการศึกษา 2564 โดยมี นายสิทธิชัย สารมาศ รอง ผอ.สพป.เพชรบุรี เขต 2 และคณะศึกษานิเทศก์ สพป.เพชรบุรี เขต 2 ร่วมแสดงความยินดี ณ จุดเช็คอิน สพป.เพชรบุรี เขต 2 บันทึกภาพ ประกายพฤกษ์ ทรงฤทธิ์