โรงเรียนแห่งความสุข (ชุดที่ 2)

8 กันยายน 2564 นายสุรวิทย์ ทับเหล็ก ผอ.สพป.เพชรบุรี เขต 2 เป็นประธานเปิดการประชุมชี้แจงคณะกรรมการการประเมินโรงเรียนแห่งความสุข พร้อมบรรยายพิเศษ โดยมี ดร.มานิตย์ สีสง่า รอง ผอ.สพป.เพชรบุรี เขต2 , นางอังคณา เลิศล้ำ ผอ.กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลฯ, ประธานศูนย์เครือข่าย, ตัวแทน ผอ.โรงเรียน และตัวแทนคณะ ก.ต.ป.น. เข้าร่วมประชุมฯ (รุ่นที่ 2) ระหว่างวันที่ 7 – 9 กันยายน 2564 ณ ห้องประชุมเกษม กลั่นยิ่ง สพป.เพชรบุรี เขต 2 บันทึกภา่พ/ข่าว เพ็ญศรี ฉิมโหมด