โรงเรียนแห่งความสุข (ชุดที่ 3)

9 กันยายน 2564 นายสุรวิทย์ ทับเหล็ก ผอ.สพป.เพชรบุรี เขต 2 มอบหมายให้ นายอดิศร โยธะชัย รอง ผอ.สพป.เพชรบุรี เขต 2 เป็นประธานเปิดการประชุมชี้แจงคณะกรรมการการประเมินโรงเรียนแห่งความสุข เพื่อเตรียมความพร้อมการประเมินโรงเรียนแห่งความสุข โดยมี ผอ.กลุ่ม ทุกกลุ่ม, ผอ.หน่วยตรวจสอบภายใน และศึกษานิเทศก์ สพป.เพชรบุรี เขต 2 เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมเกษม กลั่นยิ่ง สพป.เพชรบุรี เขต 2 บันทึกภาพ/่ข่าว เพ็ญศรี ฉิมโหมด