สพป.เพชรบุรี เขต 2 ประเมินโรงเรียนแห่งความสุข (ภาคบ่าย)

13 กันยายน 2564 เวลา 13.00 น. นายสุรวิทย์ ทับเหล็ก ผอ.สพป.เพชรบุรี เขต 2 พร้อมด้วย ดร.มานิตย์ สีสง่า รอง ผอ.สพป.เพชรบุรี เขต 2 และ นางอังคณา เลิศล้ำ ผอ.กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลฯ ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจคณะกรรมการประเมินโรงเรียนแห่งความสุข (ภาคบ่าย) โดยมีศูนย์รวมใจสี่ตำบล,ศูนย์ท่าไม้รวก และศูนย์วังไคร้-ท่าแลง รับการประเมินฯ ณ สพป.เพชรบุรี เขต 2 บันทึกภาพ/ข่าว เพ็ญศรี ฉิมโหมด