สพป.เพชรบุรี เขต 2 ประเมินความพร้อมการขยายชั้นเรียน(อนุบาล 3 ขวบ)

16 กันยายน 2564 ดร.มานิตย์ สีสง่า, นายอดิศร โยธะชัย รอง ผอ.สพป.เพชรบุรี เขต 2 พร้อมด้วย นางอังคณา เลิศล้ำ ผอ.กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลฯ, นางสุภัตรา ชะเอม ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา, นางณัฏฐิยา แก้วถาวร ผอ.กลุ่มนโยบายและแผน และผู้เกี่ยวข้อง ร่วมประชุมตรวจสอบและประเมินความพร้อมการขยายชั้นเรียนระดับก่อนประถมศึกษา (อนุบาล 3 ขวบ) โดยมีโรงเรียนบ้านหนองตาฉาว แจ้งความประสงค์ขอเปิดห้องเรียนฯ จำนวน 1 ห้องเรียน ณ ห้องประชุมเกษม กลั่นยิ่ง สพป.เพชรบุรี เขต 2 บันทึกภาพ/ข่าว เพ็ญศรี ฉิมโหมด