พิธีเบิกเนตรพระพุทธรูป หน้าห้องประชุมเกษม กลั่นยิ่ง

27 กันยายน 2564 นายสุรวิทย์ ทับเหล็ก ผอ.สพป.เพชรบุรี เขต 2 พร้อมด้วย ดร.มานิตย์ สีสง่า, นายอดิศร โยธะชัย, นายสิทธิชัย สารมาศ รอง ผอ.สพป.เพชรบุรี เขต 2 และบุคลากรในสังกัด ร่วมพิธีเบิกเนตรพระพุทธรูปหน้าห้องประชุมเกษม กลั่นยิ่ง สพป.เพชรบุรี เขต 2 โดยรับความเมตตาจากพระครูวินิจสมณการ เจ้าคณะอำเภอท่ายาง จ.เพชรบุรี เป็นผู้ทำพิธีเบิกเนตร พระพุทธรูปหน้าห้องประชุมฯ ทั้งนี้ เพื่อเป็นศิริมงคลและสร้างขวัญกำลังใจ บันทึกภาพ/ข่าว เพ็ญศรี ฉิมโหมด