“เกษียณสุข เกษมสันต์” (พิธีเปิด)

28 กันยายน 2564 นายสุรวิทย์ ทับเหล็ก ผอ.สพป.เพชรบุรี เขต 2 เป็นประธานเปิดงานเกษียณอายุราขการ ประจำปีงบประมาณ 2564 “เกษียณสุข เกษมสันต์” พร้อมมอบใบกาศเกียรติคุณ และมอบของที่ระลึก ให้กับข้าราชการครู, บุคลากรทางการศึกษา และลูกจ้างประจำ ที่เกษียณอายุราชการ จำนวน 50 คน ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID – 19 ) ณ ห้องประชุมเกษม กลั่นยิ่ง สพป.เพชรบุรี เขต 2 บันทึกภาพ ทีมงานประชาสัมพันธ์