เกษียณสุข เกษมสันต์

เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2564 สพป.เพชรบุรี เขต 2 ได้จัดกิจกรรมรับมอบเกียรติบัตรและของที่ระลึกผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2564 ณ ห้องประชุมเกษม กลั่นยิ่ง สพป.เพชรบุรี เขต 2 กลุ่มอำนวยการ งานประชาสัมพันธ์ ได้เก็บภาพแห่งความสุขและความทรงจำ ไว้เป็นที่ระลึก