ยกระดับคุณภาพการศึกษา

20 ตุลาคม 2564 นายสุรวิทย์ ทับเหล็ก ผอ.สพป.เพชรบุรี เขต 2 ตรวจเยี่ยมผู้เข้าร่วมโครงการสนับสนุนการพัฒนาครูและโรงเรียนเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง รุ่นที่ 2 ปี 2564 เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจ โดยมี ผศ.ดร.ภูชิต ภูชำนิ และ ดร.วรวุฒิ แสงเฟื่อง จากมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี เป็นวิทยากรให้ความรู้ มีโรงเรียนบ้านหุบกะพง, โรงเรียนบ้านดอนขุนห้วย และโรงเรียนบ้านด่านโง เข้าร่วมโครงการฯ ณ บ้านพิงภูแพรว อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี บันทึกภาพ/ข่าว เพ็ญศรี ฉิมโหมด