ติดตามเปิดเรียนวันแรก ภาคเรียนที่ 2/2564 โรงเรียนบ้านหนองแขม

1 พฤศจิกายน 2564 นายสุรวิทย์ ท้บเหล็ก ผอ.สพป.เพชรบุรี เขต 2 พร้อมด้วย นางอังคณา เลิศล้ำ ศึกษานิเทศก์ ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ และ นายเอกลักษณ์ พุดเหียง ศน. สพป.เพชรบุรี เขต 2 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการเปิดเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 สำหรับโรงเรียนที่ขอเปิดเรียนในวันที่ 1 พฤศจิกายน 2564 แบบ Onsite และแบบผสมผสาน ภายใต้มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) อย่างเคร่งครัด ณ โรงเรียนบ้านหนองแขม อ.ท่ายาง จ.เพชรบุรี