นิเทศ กำกับ ติดตาม โรงเรียนเปิดภาคเรียนที่ 2

1 พฤศจิกายน 2564 นายสุรวิทย์ ทับเหล็ก ผอ.สพป.เพชรบุรี เขต 2 พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ลงพื้นที่กำกับ ติดตามโรงเรียนที่ขอเปิดเรียนภาคเรียยนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 จำนวน 25 โรงเรียน เพื่อเป็นชี้แนะแนวทางการปฏิบัติการจัดการเรียนการสอน และเป็นขวัญ กำลังใจให้กับนักเรียน และคณะครู