ติดตามเปิดเรียนวันแรก ภาคเรียนที่ 2/2564 ร.ร.บ้านสระพระ

2 พฤศจิกายน 2564 นายสุรวิทย์ ท้บเหล็ก ผอ.สพป.เพชรบุรี เขต 2 พร้อมด้วย นางอังคณา เลิศล้ำ ศึกษานิเทศก์ ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการเปิดเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 สำหรับโรงเรียนที่ขอเปิดเรียนในวันที่ 1 พฤศจิกายน 2564 แบบ Onsite และแบบผสมผสาน ภายใต้มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) อย่างเคร่งครัด ณ โรงเรียนบ้านสระพระอ.ท่ายาง จ.เพชรบุรี บันทึกภาพ/ข่าว เพ็ญศรี ฉิมโหมด