เตรียมความพร้อมก่อนเปิดเรียน (โรงเรียนบ้านร่องระกำ)

2 พฤศจิกายน 2564 นายสุรวิทย์ ท้บเหล็ก ผอ.สพป.เพชรบุรี เขต 2 พร้อมด้วย นางอังคณา เลิศล้ำ ศึกษานิเทศก์ ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ ตรวจเยี่ยม และให้คำแนะนำการจัดการเรียนการสอนในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (Covod) ที่ขอเปิดเรียนในวันที่ 15 พฤศจิกายน 2564 ณ โรงเรียน บ้านร่องระกำ อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี บันทึกภาพ/ข่าว เพ็ญศรี ฉิมโหมด